1. Att  bära liv

2.  Begränsa hastigheten

3.  Tillåten husbelastning