Insatslagerns noggrannhet

1.  Radial Interna l Avstånd från insatslager

2.  Exakthet av yttre ringar

3.  noggrannhet av inre ringar


Lagerhusets noggrannhet

1.  Tolerans för husets sfäriska borrdiameter

tolerans-of-sfäriska-bore-diameter-of-housings.jpg

2.  Tolerans för mittens höjd i kudden

tolerans-of-kudde-block centrum-height.jpg

3.  Tolerans för höljen

tolerans-of-housing.jpg

4.  Ospecificerad tolerans för gjutgods

ospecificerad-tolerans-of-castings.jpg

5.  Tolerans för pressade stålhus

tolerans-of-pressad stål-housings.jpg