FK Bearing Group höll administrationskommittémöte den 12 juni 2016.  Under detta möte utfärdade FK bolagets strategiska positionering, företagskultur i ny normala och åtgärdskurs: Kundfokuserad, Ärlighet kommer först, Lean Innovation, Var ansvarig för resultaten.